Noaberschap

Zoals een ieder leest en hoort komt er heel wat op ons af. Daarmee bedoelen wij u, jij, jullie, ons allemaal. Want overal in de maatschappij komen er handen tekort.
Praat u daar al over? Praat jij daarover met je ouders? Wat als u hulp nodig heeft? Dan is het toch fijn als er mantelzorgers zijn, kinderen, familie.
Maar een noaber is ook heel belangrijk, even iets voor uw buurman/vrouw doen.

Wilt u iets meer doen voor dorpsgenoten, laat het dan horen! Als iedereen iets doet, dan heeft niemand het te druk en je krijgt er veel voor terug!

DUS BEL NOABERSCHAP 06-46501963

Voor de volgende hulpvragen kunt u bij ons terecht en wij proberen u verder te helpen via een vrijwilliger of voor professionele hulp:
– WMO vragen
– Praktische hulpvragen / hand- en spandiensten
– Technische hulpvragen
– Administratieve hulpvragen
– Sociale hulpvragen

NOABERSCHAP is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Wordt er niet direct opgenomen, spreek dan uw bericht in met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan weer teruggebeld.

BIERUM HEEFT HET, DAAR LEEFT HET!

×