55+ zoekt 55 ++ maar ook vrijwilligers.


Beste Dorpsgenoten,

55+ bestaat alweer heel wat jaren na de sluiting van Luingaborg.
In die jaren is er natuurlijk heel veel gebeurd, hebben wij veel gedaan, gezien,
gepraat en gelachen maar ook samen gehuild.
Het is fijn om ergens naar uit te kijken, om contact te hebben met dorpsgenoten.
Even de dag breken, praten met iemand, iets anders doen maar vooral samen doen
en niet alleen. .

De groep kan best groter hoor, geen probleem , alleen maar meer gezelligheid.
1 x per maand organiseren wij een leuke activiteit.
Lees dit goed: U bent niet verplicht !!! U kunt komen wanneer u de activiteit leuk
vindt. Indien nodig kunnen wij u ook ophalen.

Wilt u graag een flyer ontvangen zodat u op de hoogte blijft?
Geef dan uw naam, adres door aan Simone 06 27161683
Heb jij eens vrij op de donderdagmiddag en is er 55+ , dan ben je van Harte Welkom
om te helpen ( ook jongeren vanaf 12 jaar ), dan kun je contact opnemen met Simone
of mailen naar info@baaiermerstee.nl

Het gaat om deze data 2023 : 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december,
en 11 januari 2024

X